Allkopi Arkitektkopia

 

 

Løvåsen Sykehjem, Bergen (NCC)

NCC bygger nytt sykehjem i Fyllingsdalen.

BBE KF (Bergen bygg og eiendom) og NCC Utbygging  signerte kontrakt om utbygging av nye Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen torsdag 23. desember. Les mer om prosjektet her.