Allkopi Arkitektkopia

 

 


Bærum Sykehus, Bærum (Reinertsen)

Reinertsen bygger ny nordfløy ved Bærum sykehus.

Prosjekt Ny nordfløy er et relativt stort byggeprosjekt ved Bærum sykehus. Nybygget reises nord for eksisterende Akuttmottak.
Hovedblokka vil bestå av fire etasjer hvor tre etasjer er over bakkeplan. Vinkelrett møt øst kommer det en sidefløy på to etasjer. Parallelt med en nye hovedblokka ligger ny ambulansestasjon. Langs vestsiden av eksisterende høyblokk utenfor vestibyle og hovedinngang er det planlagt en utvidet vestibyle og ny hovedinngang. Les mer om prosjektet her.